This is a past event. Registration is closed. View other EuroCham Vietnam events.

Bộ Quy tắc Đạo đức và Ứng xử trong Quan hệ hợp tác với các Nhân viên y tế của Tiểu ban Trang thiết bị Y tế và Chẩn đoán (MDDSC) thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) đã được thông qua và chính thức đi vào hiệu lực vào ngày 2 tháng 10 năm 2019. Để đảm bảo việc áp dụng đồng bộ và công bằng Bộ Quy tắc Đạo đức và Ứng xử này giữa các thành viên EuroCham MDDSC cũng như các Nhà phân phối, EuroCham MDDSC trân trọng tổ chức Hội thảo Thông tin và Tập huấn, và kính mời Nhà phân phối của các công ty thành viên EuroCham MDDSC cử 2 đại diện là Ban Giám đốc, Lãnh đạo phòng Pháp chế/Tuân thủ/Tài chính/Kinh doanh/Marketing tới tham dự và trao đổi thêm chi tiết về Bộ Quy tắc này.


Ngôn ngữ của buổi Hội thảo: tiếng Việt; tài liệu sẽ được cung cấp bằng tiếng Việt và tiếng Anh 


Hội thảo này chỉ dành cho Khách mời. Nếu quý khách là đối tác/nhà phân phối của MDDSC hoặc các công ty thành viên và có nhu cầu tham dự hội thảo, xin vui lòng liên hệ: Ban Thư ký EuroCham MDDSC tại email mddsc@eurochamvn.org hoặc điện thoại: (84 28) 3827 2715 máy lẻ 117.


Danh sách công ty thành viên EuroCham MDDSC và tài liệu Bộ Quy tắc đã được đăng tải tại: https://www.eurochamvn.org/Sector_Committees/Medical_Devices_Diagnostics
Agenda

8

30AM

-

9

00AM

9

15AM

-

10

00AM

Thông tin về Bộ Quy tắc

Giới thiệu chung & Các nguyên tắc chính

10

00AM

-

10

45AM

Các câu hỏi và giải đáp

Trao đổi giữa Nhóm Đạo đức Kinh doanh và các Nhà phân phối

10

45AM

-

10

50AM

Kết luận

Kết luận và Giới thiệu về Hội thảo Thông tin và Tập huấn 2

10

50AM

-

11

00AM

Khách mời nhận Giấy chứng nhận tham dự

Khách mời nhận Giấy Chứng nhận tham dự tại Bàn đăng ký/lễ tân

Sponsors and Partners

Organisers

Platinum Corporate Partners

Gold Corporate Partners

Silver Corporate Partners

Premium Service Partners

Community

Connect with 95 people attending this event

TVTTLPQTTT

Contact

MORE INFORMATION:

Ms. Minh | mddsc@eurochamvn.org or calling 028 3827 2715 - Ext:117