Este es un evento pasado. El registro está cerrado. Ver más eventos de EuroCham Vietnam


EuroCham and Tiểu ban Tăng trưởng Xanh (Green Growth Sector Committee) phối hợp tố chức chương trình Green Day, với 3 sự kiện nhằm quảng bá các hoạt động tăng trưởng xanh, phát tiển bền vững, hiệu quả và tạo cơ hội trao đổi giữa các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và cộng đồng về việc quản lý và gìn giữ môi trường, đặc biệt là trong việc xử lý nước tại Việt Nam.
 
  • Công bố sách Xanh – Ấn phẩm lần thứ nhất và giao diện web
  • Hội thảo Thành phố Thông minh với chủ đề "Xử lý nước ở Việt Nam - Cơ hội và Thách thức
  • Green-Together Networking do EVBN tổ chức cùng với VietWater's European Pavillion

ABOUT THE EUROCHAM GREENBOOK

The First Edition of the EuroCham Greenbook will be launched at the event.
 
The Greenbook is dedicated to showcasing Europe’s longstanding expertise in providing solutions and creative alternatives towards sustainable and inclusive development. It highlights the opportunities and benefits European companies and partners can bring to boost green growth in Vietnam.

The First Edition of the EuroCham Greenbook focuses on the following categories:
 
1. Renewable Energy
2. Waste and Water Management
3. Green Building

4. Smart Cities
5. Other Green Business

Agenda

13

30

PART I: GREENBOOK LAUNCH

Tomaso AndreattaGuru MallikarjunaDelphine RousseletMiriam Garcia Ferrer

14

35

-

14

45

Opening Speech

Prof. Max Preussner

14

45

-

14

55

Pollution and Management of Water and Environment in Vietnam: Challenges and Opportunity

Dr. Bui Xuan Thanh, Department of Water Science & Technology Faculty of Environment and Natural Resources Ho Chi Minh City University of Technology

14

55

-

15

05

Water Quality Monitoring in the Saigon-Dong rivers

Dr Emilie Strady

Dr. Emilie Strady, Researcher at IRD

15

05

-

15

20

Waste Water Treatment – Pricing Roadmap

Mr. Frank Pogade, Director Business Development Asia, Decon International GmbH

15

20

-

15

30

15

30

-

15

40

Legal Framework for Water Treatment Projects in Vietnam

Manfred Otto

Manfred Otto, Vice Chair, EuroCham GGSC; Senior Associate, Duane Morris Vietnam LLC

15

40

-

15

50

IP strategies for the Water & Wastewater industry in Vietnam

Valentina Salmoiraghi

IP Business Advisor

15

50

-

16

30

Panel Discussion and Q&A

Vietnam’s Water Projects – Opportunities and Challenges

Conferenciantes

Patrocinadores y Socios

Organizer

Corporate Partners 2017 - Platinum

Corporate Partners 2017 - Gold

Premium Service Partners